Wszystkie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej materiały (w tym informacje, treści, zdjęcia, materiały graficzne) są chronione prawami autorskimi na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

W związku z powyższym żadna część serwisu internetowego ani zamieszczonych w nim materiałów nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia LEMA-WENT.

LEMA-WENT zastrzega sobie prawo do zmiany danych i informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, bez wcześniejszego uprzedzenia osób korzystających z tej strony.

Inne pozycje