Opis produktu:

Króćce elastyczne o przekroju okrągłym i prostokątnym przeznaczone do łączenia urządzeń mechanicznych z przewodami wentylacyjnymi w celu wyeliminowania drgań przenoszonych z urządzeń na pozostałe elementy składowe instalacji.

Standardowo króćce wykonane z łącznika amortyzującego składającego się z trwałej i elastycznej tkaniny kompensacyjnej PCV oraz blachy ocynkowanej.

W przypadku przekroju okrągłego króćce obustronnie zakończone przyłączami nyplowymi, w przypadku przekroju prostokątnego króćce obustronnie zakończone ramką z profili i narożników P-20/P-30.

Właściwości produktu:

Materiał: Blacha ocynkowana ogniowo gat. DX51D+Z275 (PN-EN 10143, PN-EN 10346) Tkanina z powłoką PCV Inne gatunki blach na zapytanie.
Zakres wymiarowy: Możliwość wykonania króćców o indywidualnych wymiarach, długość L [mm] zależna od rodzaju łącznika elastycznego (130 mm, 150 mm, 240 mm).
Kryteria wykonania: Klasa szczelności wg PN-EN 12237, PN-EN 1507 Temperatura transportowanego powietrza w zakresie -30oC do +80oC
Typy połączeń:
  • Króćce okrągłe – standardowo przyłącza nyplowe bez uszczelki (do rury); możliwe przyłącza mufowe, z kołnierzem płaskim;
  • Króćce prostokątne – standardowo ramki z profili P-20 i/lub P-30 oraz narożników; profile i narożniki uszczelniane masą uszczelniającą, na specjalne życzenie ramki z profili P-40 lub z płaskownika/kątownika.
Opcje dodatkowe/wykonanie specjalne:
  • Króćce okrągłe – możliwe wykonanie w opcji z uszczelką wargową z gumy EPDM;
  • Możliwość wykonania króćców z innego typu łącznika amortyzującego o odmiennych właściwościach w zależności od wymogów instalacji.
  • Inne – na zapytanie.
Zastosowanie: W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Dostępne produkty:
  • Króćce elastyczne okrągłe nyplowe b/u, pod opaskę, z kołnierzami płaskimi z owierceniami/ bez owierceń;
  • Króćce elastyczne prostokątne na ramce z profili P-20/P-30/P-40, na ramce z płaskownika z owierceniami/ bez owierceń.

Galeria:

Inne pozycje