Opis produktu:

Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne służą ograniczaniu hałasu w środowisku przemysłowym. Wykorzystuje się je do zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwdźwiękowej maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Stanowią bierne zabezpieczenie akustyczne stanowisk pracy eliminując zagrożenia z tytułu nadmiernego hałasu, a tym samym podnosząc komfort pracy. To sprawia, że obudowy akustyczne oraz kabiny dźwiękochłonne stanowią niezbędny element wyposażenia większości zakładów przemysłowych, a także innych miejsc, w których niezbędne okazuje się zabezpieczenie stanowiska pracy przed nadmiernym hałasem, także tym docierającym z zewnątrz. 

Obudowy akustyczne – przeznaczenie produktu

Głównym zadaniem obudów dźwiękochłonnych jest ograniczanie nadmiernej hałaśliwości pracujących maszyn poprzez osłonięcie i tłumienie źródła hałasu, przy jednoczesnym zmniejszaniu poziomu hałasu wydobywającego się na zewnątrz obudowy. Oprócz tego stanowią one zabezpieczenie przed istotną zmianą temperatury w bezpośrednim otoczeniu tych maszyn i urządzeń, które znajdują się na zewnątrz hal przemysłowych i są narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Alternatywą dla pełnych obudów dźwiękochłonnych są zabudowy częściowe lub przegrody tłumiące tzw. panele dźwiękochłonne, które oddzielają otaczające środowisko od źródła hałasu miejscowo. Wymienione rozwiązania sprawdzają się w przypadkach, kiedy maszyna emitująca hałas ma zbyt duże gabaryty, jej konstrukcja nie nadaje się do pełnej zabudowy (dostęp do danego urządzenia nie może być utrudniony) lub emisja hałasu jest czasowa i stanowisko wymaga konstrukcji umożliwiającej zmianę położenia w zależności od danego etapu procesu produkcyjnego (przegrody tłumiące przejezdne i mobilne kabiny dźwiękochłonne ). W praktyce obudowy akustyczne i kabiny dźwiękochłonne umożliwiają swobodną aranżację stanowiska pracy adekwatnie do bieżących potrzeb, co w sposób pośredni i bezpośredni przekłada się na poprawę jakości i wydajności pracy na danym stanowisku.

Właściwości produktu:

Do produkcji elementów z zakresu ochrony akustycznej wykorzystuje się blachy stalowe, komponenty aluminiowe oraz materiały tłumiące i pochłaniające dźwięk. Dobór materiałów na obudowy akustyczne oraz kabiny dźwiękochłonne każdorazowo jest uzależniony od przeznaczenia danego środka ochrony oraz warunków panujących w miejscu jego przyszłej eksploatacji. To zapewnia wysoką sprawność obudowy oraz jej trwałość. 

Standardowa obudowa składa się z konstrukcji nośnej oraz sufitu i ścian dźwiękochłonno-izolacyjnych. W przypadku nierównej posadzki dodatkowo wykonuje się stalową ramę wsporczą. Konstrukcja nośna zbudowana jest w całości z profili aluminiowych zamkniętych. Ściany tworzą panele z blachy stalowej ocynkowanej (izolowanie dźwięku), wypełnione wełną mineralną pokrytą specjalnym welonem szklanym (pochłanianie dźwięku). Na życzenie klienta panele mogą być od wewnątrz pokryte blachą perforowaną.

Dla skutecznej wentylacji wnętrza obudowy lub kabiny dźwiękochłonnej w ścianach wykonuje się otwory wentylacyjne zapewniające swobodny przepływ powietrza i tym samym chłodzenie zabudowanych urządzeń. Możliwe jest również wyposażenie danej obudowy w drzwi i okna rewizyjne, a także zamocowanie w jej konstrukcji dodatkowych czerpni i wyrzutni powietrza wyposażonych w dodatkowe ekrany tłumiące, zwiększając tym samym skuteczne przewietrzanie kabiny utrzymując jednocześnie jej właściwości izolacyjno-akustyczne.

Ostateczne ustalenia dotyczące realizacji całej konstrukcji zależą od wymagań technicznych i specyfiki instalacji oraz wcześniej uzgodnionej i przedłożonej przez klienta dokumentacji technicznej.

Istnieje możliwość wykonania kabin z innych materiałów niż standardowo wykorzystywane w zależności od możliwości produkcyjnych (na zapytanie ofertowe).

Wykonywane przez LEMA-WENT obudowy i kabiny dźwiękochłonne znajdują zastosowanie w różnego typu instalacjach, m.in. jako obudowy wentylatorów wyciągowych w instalacjach odciągowo-filtracyjnych czy jako obudowy kompresorów sprzężonego powietrza.

Galeria:

Inne pozycje