Opis produktu:

Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne służą ograniczaniu hałasu w środowisku przemysłowym. Wykorzystuje się je do zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwdźwiękowej maszyn i urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Stanowią bierne zabezpieczenie akustyczne stanowisk pracy eliminując zagrożenia z tytułu nadmiernego hałasu, a tym samym podnosząc komfort pracy.

Głównym zadaniem obudów dźwiękochłonnych jest ograniczanie nadmiernej hałaśliwości pracujących maszyn poprzez osłonięcie i tłumienie źródła hałasu, przy jednoczesnym zmniejszaniu poziomu hałasu wydobywającego się na zewnątrz obudowy. Oprócz tego stanowią one zabezpieczenie przed istotną zmianą temperatury w bezpośrednim otoczeniu tych maszyn i urządzeń, które znajdują się na zewnątrz hal przemysłowych i są narażone na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Alternatywą dla pełnych obudów dźwiękochłonnych są zabudowy częściowe lub przegrody tłumiące, które oddzielają otaczające środowisko od źródła hałasu miejscowo. Wymienione rozwiązania sprawdzają się w przypadkach, kiedy maszyna emitująca hałas ma zbyt duże gabaryty, jej konstrukcja nie nadaje się do pełnej zabudowy (dostęp do danego urządzenia nie może być utrudniony) lub emisja hałasu jest czasowa i stanowisko wymaga konstrukcji umożliwiającej zmianę położenia w zależności od danego etapu procesu produkcyjnego (przegrody tłumiące przejezdne).

Właściwości produktu:

Do produkcji elementów z zakresu ochrony akustycznej wykorzystuje się blachy stalowe, komponenty aluminiowe oraz materiały tłumiące i pochłaniające dźwięk.

Standardowa obudowa składa się z konstrukcji nośnej oraz sufitu i ścian dźwiękochłonno-izolacyjnych. W przypadku nierównej posadzki dodatkowo wykonuje się stalową ramę wsporczą. Konstrukcja nośna zbudowana jest w całości z profili aluminiowych zamkniętych. Ściany tworzą panele z blachy stalowej ocynkowanej (izolowanie dźwięku), wypełnione wełną mineralną pokrytą specjalnym welonem szklanym (pochłanianie dźwięku). Na życzenie klienta panele mogą być od wewnątrz pokryte blachą perforowaną.

Dla skutecznej wentylacji wnętrza obudowy w ścianach wykonuje się otwory wentylacyjne zapewniające swobodny przepływ powietrza i tym samym chłodzenie zabudowanych urządzeń. Możliwe jest również wyposażenie danej obudowy w drzwi i okna rewizyjne, a także zamocowanie w jej konstrukcji dodatkowych czerpni i wyrzutni powietrza wyposażonych w dodatkowe ekrany tłumiące, zwiększając tym samym skuteczne przewietrzanie kabiny utrzymując jednocześnie jej właściwości izolacyjno-akustyczne.

Ostateczne ustalenia dotyczące realizacji całej konstrukcji zależą od wymagań technicznych i specyfiki instalacji oraz wcześniej uzgodnionej i przedłożonej przez klienta dokumentacji technicznej.

Istnieje możliwość wykonania kabin z innych materiałów niż standardowo wykorzystywane w zależności od możliwości produkcyjnych (na zapytanie ofertowe).

Wykonywane przez LEMA-WENT obudowy znajdują zastosowanie w różnego typu instalacjach, m.in. jako obudowy wentylatorów wyciągowych w instalacjach odciągowo-filtracyjnych czy jako obudowy kompresorów sprzężonego powietrza.

Galeria:

Inne pozycje