Opis i zastosowanie paneli dźwiękochłonnych:

Wykonujemy różnego typu ściany, przegrody, ekrany, panele dźwiękochłonne i osłony tłumiące ograniczające hałas na stanowisku pracy w pomieszczeniach obiektów przemysłowych.

Przegrody tłumiące, jak i ścianki akustyczne mogą stanowić osłonę dla źródła hałasu ograniczając rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych emitowanych przez to źródło do innych stanowisk pracy lub też mogą bezpośrednio osłaniać stanowisko pracy chroniąc je przed hałasem emitowanym przez inne źródło. Dodatkowo w sytuacjach, w których niemożliwe jest całościowe odizolowanie źródła hałasu (np. urządzenia) panele dźwiękochłonne pozwalają na znaczącą redukcję hałasu zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy urządzenia, jak i na sąsiednich stanowiskach pracy. Ich zastosowanie podyktowane jest wymogami BHP. Panele dźwiękochłonne i ścianki akustyczne mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu stanowiska pracy, co przekłada się na wzrost wydajności pracowników oraz ograniczenie do minimum ryzyka wypadków spowodowanych przez hałas utrudniający komunikację pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. 

Właściwości ścianek akustycznych i paneli dźwiękochłonnych:

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom najbardziej wymagających środowisk pracy oferujemy wysokiej jakości panele dźwiękochłonne, ścianki akustyczne i przegrody akustyczne do różnych zastosowań. Panele, ścianki i przegrody oferujemy w różnych wymiarach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. Standardowo panele, przegrody czy ekrany akustyczne wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej gat. DX51D+Z275 (wg PN-EN 10143, PN-EN 10346), w tym blachy perforowanej. Wykonanie z innego materiału na zapytanie ofertowe.

Typowa ścianka/przegroda akustyczna składa się z segmentów z blachy stalowej wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym w postaci wełny mineralnej pokrytej specjalnym welonem szklanym i osłoniętych od zewnątrz blachą perforowaną. Tak przygotowane segmenty są razem łączone i mocowane do stalowych konstrukcji wsporczych. Istnieje możliwość wykonania przegród z materiałem dźwiękochłonnym po obu stronach lub dodatkowo wyposażonych w kółka/rolki z możliwością przemieszczania całej konstrukcji (przegrody tłumiące przejezdne). Przejezdne przegrody akustyczne znajdują zastosowanie przede wszystkim w warunkach ograniczonej przestrzeni oraz wszędzie tam, gdzie ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego niewskazane jest stałe ograniczenie dostępu do urządzenia lub linii produkcyjno-montażowej. 

Galeria:

Inne pozycje