Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Unijnych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO,realizując przysługujące Państwu prawo do informacji, niniejszym przekazujemy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LEMA-WENT Profesjonalne Systemy Wentylacyjne i Klimatyzacyjne Lesław Majka z siedzibą w Chorzowie przy ul. Narutowicza 15 (kod pocztowy 41-503) NIP 625-121-92-42 REGON 276543235,reprezentowana przez właściciela – Pana LESŁAWA MAJKĘ,
  2. Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres: 41-503 Chorzów ul. Narutowicza 15, mailowo na adres lema-went@lema-went.com.pl, telefonicznie pod numerami (32) 241-00-83, (32) 241-18-83,
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów handlowych,przeprowadzania rozliczeń finansowych, działań marketingowych,
  4. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki; innym odbiorcom np. ubezpieczycielom, bankom,podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew,a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług,
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.